De geschiedenis van het leven op Ameland verborgen in duidenden namen op de grafstenen

“Het is geen dood boek. Het gaat over het leven.” Dat zegt Amsterdammer Leon Bok, auteur van het boek ‘Begraven op Ameland.’ De presentatie was vanmiddag in Natuurcentrum Ameland, en petit comité. Vertegenwoordigers van de drie begrafenisverenigingen op Ameland kregen uit handen van voorzitter van De Ouwe Pôlle Meinte Bonthuis de eerste drie boeken. Piet IJnsen, Tineke Kooiker en Dirk Metz roemen het feit dat de begrafeniscultuur is beschreven, in een mooi boek met hard kaft en vele foto’s. IJnsen sprak tevens als wethouder zijn waardering uit. “Mooi dat het te boek is gesteld.”

Funerair deskundige Leon Bok maakte pre-corona kennis met Ameland via een lezing voor De Ouwe Pôlle. Die lezing viel in goede aarde en van het een kwam het ander. Blok had al eens eerder een soortgelijk boek over Schiermonnikoog gemaakt. Samen met een werkgroep op Ameland verzamelde de Amsterdammer gegevens, verhalen en foto’s. Het boek verhaalt over eeuwenoude grafstenen van walvisvaarders en andere zeelui, redders, boeren, bekende Amelanders, heren en soldaten en vliegeniers die als slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog op het eiland waren aangespoeld of neergestort. Blok beschrijft ook de rituelen en tradities rond begraven op het eiland en hij besteedt aandacht aan de grafcultuur.

De werkgroep bestaat uit Pieter Jan Borsch, Joke Mosterman, Anne de Jong en Jan Botte Wijnberg. Gerlof Molenaar (bestuurslid De Ouwe Pôlle), Pedro Kooiker (ambtenaar burgerzaken) en wethouder Ellen Bruins Slot (na haar afscheid opgevolgd door Piet IJnsen) schoven regelmatig aan. Archivaris Tjeerd Jongsma en Leon Bok van Bureau Funeraire Adviezen werden vanwege hun deskundigheid door de gemeente toegevoegd. Jongsma en Bok werkten eerder samen aan de uitgave ‘Begraven op Schiermonnikoog’. Dat boek kwam in 2009 uit.

De Ouwe Pôlle en de werkgroep hebben als vervolgproject een Funeraire Dag op Ameland in de planning. Corona gooide daar wat roet in het eten, maar het plan wordt uitgevoerd zodra het kan. Op die Funeraire Dag worden verhalen verteld over stenen en wie er onder begraven ligt, wordt voorlichting gegeven over onderhoud van de grafsteen (beslist geen eek, azijn gebruik, dat haalt de kalk uit de steen) en is informatie te verkrijgen over begraven op het eiland.

Begraven op Ameland
De geschiedenis van het leven op Ameland verborgen in duizenden namen op grafstenen

  • Geschreven door Leon Bok
  • Uitgegeven door Stichting De Ouwe Pôlle Ameland
  • ISBN 978-90-805238-0-7
  • € 12,50
  • Te koop in de Ameland boekhandels, Museum Sorgdrager, Museum Swartwoude en online te bestellen via Dodenakkers.nl