Volgens de laatste opgave (bron: RCE 2020) telt Nederland 4295 begraafplaatsen. Van een klein dorpskerkhof in Friesland, een gedenkpark in Heilige Landstichting bij Nijmegen tot een gesloten begraafplaats in Doetinchem. Begraven is van alle tijden. De mensen in de Trechterbekercultuur bouwden al rond 3000 v. Chr. hunebedden. Later, in de Jonge Steentijd, werden grafheuvels opgeworpen.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelde een kaart samen van deze zichtbare resten uit het verleden vergezeld van alle hedendaagse, nog bestaande begraafplaatsen.

Zie voor kaart.

Organisaties die zich bezighouden met behoud en beheer van begraafplaatsen

Stichting Terebinth
Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB)
De Begraafplaats
Dodenakkers
Atelier Terre Aarde
Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover
Online Begraafplaatsen
Bureau Funeraire Zaken
Bureau Funeralia
Find a grave, de grootse verzameling begraafplaatsen ter wereld

Fotografie
MK-perspectief, foto’s van begraafplaatsen
Begraafplaatsfotografie

Over de grens

Cemetery Club