Kloosterbegraafplaatsen in Nederland

Nederland telt 128 kloosterbegraafplaatsen (bron: Dodenakkers). De meeste begraafplaatsen bevinden zich in Noord-Brabant (58) en Limburg (36). Gelderland is met 14 kloosterbegraafplaatsen de derde, Noord-Holland met 8 de vierde provincie. In de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland vinden we geen kloosterbegraafplaatsen (meer).

Uit onderzoek blijkt dat honderden kloosterbegraafplaatsen in de loop der tijd geruimd zijn. Bij sommige nog bestaande kloosterbegraafplaatsen is geen klooster meer te vinden. Het betreffende klooster is opgeven, afgebroken of heeft een andere functie gekregen. Bij het opheffen van een klooster wordt de begraafplaats gesloten en de overledenen overgebracht naar een verzamelgraf of grafveld op een begraafplaats. Soms blijft de kloosterbegraafplaats verweesd achter.

Wandelen over kloosterbegraafplaatsen

Cover Terebinth september 2015

Heeft u wel eens over een kloosterbegraafplaats gewandeld? Waarschijnlijk niet. Zij maken deel uit van kloosters en zijn meestal niet toegankelijk. Nu veel kloosters hun deuren sluiten, is het de vraag wat er met de kloosterbegraafplaatsen moet gebeuren. Wordt het beheer aan een andere instantie overgedragen of worden de stoffelijke overschotten bij een ander klooster herbegraven? Deze en andere vragen komen aan de orde in dit themanummer.
Dat gebeurt ondermeer via een bezoek aan begraafplaatscomplex Slangenburg bij Doetinchem en een wandeling langs kloostergraven in Oosterbeek. Interviews met betrokkenen laten zien met hoeveel zorg de kloosters hun overledenen omringen.
Uiteraard vindt u op de middenpagina’s weer een prachtige fotoreportage. Hopelijk maakt dit themanummer duidelijk dat ook kloosterbegraafplaatsen deel uitmaken van ons funerair erfgoed.
Uit: Terebinth, september 2015 (2015-3) Downloaden als PDF

Lees ook

Een zoektocht naar… kloosterbegraafplaatsen (Dodenakkers)
Kloosterbegraafplaats Slangenburg, Doetinchem
Kloosterbegraafplaats Stad Gods, Hilversum
Kloosterbegraafplaats Elisabethklooster, Lage Vuursche
Beheer Begraafplaatsen Religieuze Instituten
Nederlandse kloosters tot 1800 in kaart gebracht
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven