Een groot aantal begraafplaatsen heeft een wandeling op papier of online. Hieronder een overzicht. Download de PDF en wandel over de verborgen parels van Nederland en België.

@wandelenoverbegraafplaatsen

Veel mensen bezoeken in het buitenland een dodenakker, maar ook in Nederland is er veel bijzonders te ontdekken. Funerair deskundige en vlogger Ad de la Mar wandelt over begraafplaatsen in en rond Arnhem maar ook in andere streken van Nederland. Van zijn wandelingen maakt hij een videoverslag. Wandel mee met Ad de la Mar en bekijk zijn filmpjes op zijn YouTubekanaal.

Apeldoorn, Soerenseweg

Voor de nieuwe begraafplaats kocht het college van B&W van Apeldoorn in 1895 een perceel heideopslag gelegen aan de Soerense Grintweg. Het ontwerp van de ingangspartij waaronder de dienstwoning met trapgevels, de aula en het monumentale hek in neorenaissancestijl is van de Apeldoornse architect Wijn.
Met het plantmateriaal heeft men een samenhangend geheel van plantsoenen, heesters, bomen, boomgroepen, lanen en paden gecreëerd. De schrale zandgrond wordt niet bemest en de laatste vijftien jaar wordt er op veel plekken op het terrein slechts twee keer per jaar gemaaid. Door dit beheer krijgt de natuur die bij deze grond hoort een kans.
De parkachtige rustieke begraafplaats met een zeshoekige vorm, herbergt twee stijlen. De romantische stijl, het oudste gedeelte, dateert uit de 19de eeuw en is ruim opgezet. De gebogen paden in dit oudere gedeelte geven schilderachtige doorkijkjes. Het nieuwere deel uit de 20ste eeuw kent een
strakkere formele stijl. Deze ontdekkingstocht loopt overwegend door het deel van het park met 19de-eeuwse stijl.
Download IVN-wandeling

Beverwijk, Duinrust

De gemeentelijke begraafplaats Duinrust ligt aan de rand van Beverwijk, onder de rook van Tata (oude Hoogovens). Duinrust ligt in de binnenduinrandzone en is royaal van opzet in een parkachtige omgeving. De begraafplaats is 15 hectare groot en is in vier verschillende tijdsperiode ontstaan. 
Download wandeling

De Bilt, funeraire wandeling door de gemeente

Een virtuele rondleiding langs de begraafplaatsen in de huidige gemeente De Bilt. De route leidt de kerkhoven en begraafplaatsen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Westbroek en Maartensdijk. Bij sommige begraafplaatsen zijn een paar opvallende graven te zien. Er is ook aandacht voor grafmonumenten in de kerken en particuliere grafkelders.
Rondleiding

Delft, Begraafplaats Jaffa

De wandeling voert langs graven van timmerman, minister, kunstschilder, huisvrouw, dokter, industrieel, aannemer, hoogleraar, kantoorklerk… Het weerspiegelt de inclusiviteit van de maatschappij van eind 19e eeuw, met grafstenen die – op het praalgraf van minister Kraus na – vergelijkbaar zijn qua eenvoud. De levensverhalen laten ook zien hoe nauw cultuur, wetenschap en industrie in Delft eind 19e eeuw verbonden waren.
Wandeling Jaffa

Den Haag, Sint-Petrus Banden

Gelegen in de chique Archipelbuurt vindt u sinds 1830 begraafplaats St. Petrus Banden. In 1827 werd bij Koninklijk Besluit om hygiënische redenen het begraven binnen de bebouwde kom verboden. In die tijd viel de Haagse Kerkhoflaan nét buiten de stad; een mooie locatie voor begraafplaats St. Petrus Banden.
St. Petrus Banden is vanuit cultuurhistorisch oogpunt te benoemen als het type vroeg 19de-eeuwse begraafplaats en wordt gekenmerkt door een vrij symmetrische en rechtlijnige opzet. Met haar vele coniferen is St. Petrus Banden een plaats van rust en stilte, die uitnodigt tot rouw en bezinning. U treft er graven van talrijke persoonlijkheden aan die in het religieuze en maatschappelijke
leven van de Haagse katholieken een vooraanstaande plaats innamen – tegenwoordig zijn overledenen van alle gezindten welkom. Diverse grafmonumenten en zerken zijn versierd met sculpturen van bekende kunstenaars zoals Jan Toorop.
Download wandeling

Enschede, Oosterbegraafplaats en gedenkpark

In 1897 besloot de gemeenteraad van Enschede dat de stad toe was aan een  nieuwe begraafplaats. De reden hiervoor was simpel: op de bestaande
begraafplaatsen was onvoldoende ruimte. Aan de oostkant van de stad werd hiervoor grond, met een oppervlakte van 7,7 ha, aangekocht. Zes landelijk
bekende tuinarchitecten kregen een uitnodiging om een ontwerp voor dit park te maken. De definitieve keuze viel op het ontwerp van de heer H.F. Hartogh Heys van Zouteveen uit Amersfoort.
Download wandeling

Algemene Begraafplaats Heemstede: een Zocheriaanse parel

De Algemene Begraafplaats behoort tot de mooiste begraafplaatsen van Nederland. De landschappelijke opzet is in 1828 ontworpen door de beroemde tuinarchitect J.D. Zocher Jr. Het oorspronkelijke ontwerp is nog terug te vinden in de oudste delen. Bij de ingang van de begraafplaats staat een aula die dateert uit 1929. De aula is gebouwd in Jugendstil met schitterende glas en lood ramen.

Cultuurhistorische graftuin
De begraafplaats bezit een kleine cultuurhistorische grafstenentuin geopend, een laatste rustplaats voor grafstenen, die van belang zijn vanuit het oogpunt van cultuurhistorie, architectuur, funerair erfgoed of genealogie. In een kleine tuin staan de grafstenen keurig opgesteld voorzien van informatiebordjes waarvan de letters vanwege de weersomstandigheden al aardig te lijden hebben gehad.

Cultuurhistorische rondwandeling over de begraafplaats

Lochem, Oude Begraafplaats

Geen afschrik bare U wat gij ziet :
Den Dood vreest hij die God vreest niet
‘Boven den ingang, van binnen’

Deze puntdichten op verzoek van “Het verfraaiingsgezelschap”(VVV) geschreven door de dichter A.C.W. Staring voor de poort van de begraafplaats in Lochem die in 1829 werd geopend.
De beheerders van de werkgroep Oude Begraafplaats hebben een rondleiding samengesteld langs enkele van de interessantste graven.
Download wandeling

Maastricht, Tongerseweg

Wandeling over de Algemene Begraafplaats Tongerseweg langs de graven die ontworpen zijn door Charles Vos. Meer informatie.
Download wandeling (PDF)

Nirsen-Vaassen, Archeologische wandeling

Met deze wandelroute ga je zelfstandig op ontdekkingstocht door een van de meest spectaculaire prehistorische landschappen van Nederland. Tussen Niersen en Vaasen liggen op korte afstand een groot aantal goed bewaarde resten zoals grafheuvels en raatakkers die tonen dat deze regio in de prehistorie druk bewoond was.
Download wandeling (PDF)

Lengte 7,5 km, verkorte route 4 km
Startpunt: parkeerplaats Gortelseweg op de kruising met de Wildweg

Oosterbeek, Fangmanweg

Plattegrond begraafplaats Fangmanweg

Download wandeling Download plattegrond PDF

Oosterhout, Leijsenakkers

Download

Velp, RK Begraafplaats

Vanaf omstreeks 1835 werden katholieke inwoners van Velp begraven op de hervormde begraafplaats aan de Reinaldstraat in Velp. In 1873 vroeg het kerkbestuur van de kerk aan de Emmastraat aan de gemeente toestemming om een stuk land bij de kerk als begraafplaats (kerkhof) in te richten. Dat mocht niet omdat het binnen de bebouwde kom lag. Het lukte wel door de aankoop van een kavel aan de Zandbergseweg, thans Bergweg. De inzegening vond plaats op 11 januari 1874 om 11 uur door pastoor Koene wiens graf de begraafplaats domineert.
Donwload (PDF)

Zeist, Oude Algemene Begraafplaats

De Oude Algemene Begraafplaats ligt in het hart van Zeist en is een monument voor alle Zeistenaren. De eerste aanleg stamt uit 1829, later is de begraafplaats uitgebreid in landschapsstijl.
De oude begraafplaats werd gesloten in 1965. In de laatste decennia is zij in verval geraakt. Het poortgebouw is in 2006 gerestaureerd en het herstel van de parkaanleg is in voorbereiding.
Download wandeling

Zwolle, Kranenburg

Kranenburg is behalve begraafplaats ook een park waar veel mensen graag wandelen. Deze wandelroute voert u langs bijzondere plekken en monumenten. De nummering op de kaart correspondeert met de nummers bij de tekst. De route is op de begraafplaats niet gemarkeerd. U kunt deze route met behulp van de plattegrond volgen.
Download wandeling


Staat uw wandeling er nog niet bij?

Heeft uw begraafplaats ook een wandeling en staat deze nog niet vermeld in bovenstaande lijst, neem dan contact op met: Over de groene zoden en stuur als bijlage de wandeling en enkele foto’s.