Ten oosten van Doetinchem ligt het fraaie landgoed Slangenburg. Een prachtig natuurgebied met bossen, statige lanen, graslanden, vijvers en eeuwenoude beuken en eiken. Het zeventiende-eeuwse kasteel vormt het hart van
het landgoed. Tegenwoordig is dit het gastenverblijf van de benedictijnen. De
kloosterlingen zelf wonen in de St. Willibrordsabdij aan de rand van de Abdijbossen.

Kasteel als tijdelijk klooster
In 1901 belandde een groep Franse benedictijnen in Oosterhout. In dat jaar werd
in Frankrijk een wet afgekondigd die aan bepaalde kloosterorden grote beperkingen oplegde. Zes jaar later betrokken de benedictijnen de nieuw gebouwde St. Paulusabdij in Oosterhout. De abdij had een grote aantrekkingskracht op Nederlandse jongeren. In 1935 werd een nieuw klooster
in Egmond gesticht en een derde vestiging werd in Bingerden, een landgoed net buiten Angerlo, betrokken. In september 1944 werd het landhuis daar door de Duitsers gevorderd en vestigden de monniken zich tijdelijk in Doesburg. Na de oorlog vonden zij onderdak in het leegstaande kasteel Slangenburg, dat als vijandelijk bezit door de Nederlandse overheid was gevorderd. Hier bouwden tien monniken eigenhandig de St. Willibrordsabdij.

Monniken en oblaten
We lopen langs het kasteel, steken de Varsseveldseweg over en lopen richting abdij. De Abdijlaan eindigt bij de gesloten poort. De kloosterkerk weerspiegelt de eenvoud van de orde: soberheid. Nadat de monniken het klooster in 1952 hadden betrokken, werden de eerste plannen gemaakt voor de aanleg van een begraafplaats. De kleine dodenakker ligt wat achteraf en niet, zoals
meer gebruikelijk, achter het klooster. Er waren namelijk plannen voor een nieuw
klooster die niet zijn doorgegaan. De eerste begrafenis vond plaats op 6 april 1966, toen een oblaat (geassocieerd lid) van de abdij aan de rechterkant ter aarde werd besteld. Enkele maanden later werd de eerste monnik aan de linkerkant begraven.

Het begraafplaatsje is eenvoudig van opzet. Vanaf de ingang loopt het hoofdpad naar het kruisbeeld. Links en rechts van het beeld zijn twee abten begraven. Aan de linkerkant van het grindpad zijn elf en langs het achterpad twee monniken begraven. Witte eenvormige kruizen van kalksteen (Bianco del Mare) uit Kroatië, sieren de graven. Op de kruisen staat de naam van de overleden monnik, soms met het jaar van overlijden, professie of een korte tekst. Pater Henri Boelaars heeft aan ieder kruis iets persoonlijks toegevoegd. Boven de naam is een embleem aangebracht dat iets vertelt over het leven van de overledene.
De graven zijn bedekt met een dik tapijt van Pachysandra terminalis (dikkemanskruid of schaduwkruid), een wintergroene bodembedekker. Aan de rechterkant bevinden zich dertien graven (waarvan twee dubbelgraven) van oblaten, elf langs het hoofdpad, twee langs het achterpad.

Afscheidsritueel
Als een monnik is overleden, wordt hij in een open kist drie dagen opgebaard in
de kapittelzaal, in zijn habijt en zijn persoonlijke gebedsmantel. Hij ligt in een
eenvoudige houten kist zonder versiering, bekleed met een linnen laken. Voor de
uitvaartdienst wordt hij door zijn medebroeders naar binnen gereden en in de open kist voor het altaar geplaatst. Aan het einde van de dienst verricht de abt de sluitingsceremonie door de monnikskap over de ogen van de overledene te trekken. Daarna wordt hij in het laken gewikkeld en wordt de kist dichtgeschroefd, waarna de monniken, familieleden en vrienden de overledene begeleiden naar het kerkhof.

Uit: Terebinth 2015-3

Funeraire wandeling
Startpunt bij de parkeerplaats van kasteel Slangenburg (Kasteellaan). Aan de hand van het informatiepaneel is eenvoudig een wandeling langs de vijf begraafplaatsen uit te zetten.
Volg eerst de groene paaltjesroute naar de abdij en het urnengedenkpark en vervolg de route langs de witte paaltjes naar Begraafplaats Slangenburg.
Zie verder: www.afstandmeten.nl

Praktische informatie
> Kloosterbegraafplaats St. Willibrordsabdij
Niet toegankelijk voor bezoekers
> Familiebegraafplaats Passmann
Op loopafstand van kasteel Slangenburg
> Begraafplaats en Natuurbegraafplaats Slangenburg, Nutselaer 4, Doetinchem, www.natuurbegraafplaatsslangenburg.nl
> Urnengedenkpark Doetinchem, Abdijlaan, Doetinchem, www.urnengedenkparken.n