De Begraafplaats, juni 2022

Vallende bomen

Het risico op omwaaiende bomen wordt door de klimaatverandering alleen maar groter. Met voldoende controle en indien nodig het bijtijds inschakelen van een specialist, kan veel ellende worden voorkomen.

Gedenkbomen

Religiewetenschapper Melissa Schilderink analyseerde de ervaringen van negentig nabestaanden die een boom plantten voor een overleden dierbare. Wat kunnen beheerders, die overwegen een deel van hun begraafplaats om te vormen tot een zogenaamd gedenkpark of -bos, leren van dit onderzoek?

Unter der Linde

In Enschede, Delft en Pijnacker-Nootdorp hebben ze ervaring met herdenkingsbomen. Het is niet zozeer een verdienmodel, aldus de verantwoordelijke beheerders, als wel dat je het dienstenpakket zo divers mogelijk wilt maken. En de begraafplaats wordt er alleen maar groener door.

Bijzondere beuk

De rode beuk op de historische begraafplaats Groenesteeg in Leiden is een echte aandachtstrekker. De gemeente Leiden en de Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg doen er alles aan om deze waardevolle boom zo lang mogelijk gezond te houden.

Bestellen: De Begraafplaats