In de uiterste noordelijke hoek van de begraafplaats Noord,  net naast de van Limburg Stirumweg en tegen de gemeentegrens met Arnhem, is een ensemble van dertig  gelijksoortige Russische graven ingericht. De graven hebben alle dezelfde steen en dateren van jaren ’60, ’79 en ’80 van de vorige eeuw.

In 1950 werden zeven  Russische en twee Letse vluchtelingen gehuisvest in Huize Sylvius Meindersma in Arnhem. In 1959 wijzen B&W van Arnhem een apart stuk grond op de begraafplaats Noord aan als vak waar de Russische vluchtelingen en later ook leden van de Russische orthodoxe kerk begraven kunnen worden. Rond 2007 dreigen de dertig Russische graven geruimd te worden. De Russisch orthodoxe kerk Van Arnhem heeft verzorging van de graven op zich genomen.

De Algemene Begraafplaats In Oosterbeek bestaat uit een noordelijk en zuidelijk deel. De zuidelijke begraafplaats werd in 1900 in gebruik genomen. Op 4 januari van dat jaar werd op ‘Afdeling B, nr 1 Zuid’ de eerste overledene ter aarde besteld. Het noordelijke deel van de begraafplaats is in gebruik genomen rond 1957 toen begraafplaats ‘Zuid’ haar maximale capaciteit bereikte.

Bron: Veluwepost 12-1-2007; de Weekkrant/Veluwepost 30-3-2007; Bezoek begraafplaats 27-5-2022