Op 26 oktober vindt bij de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort weer een Platform Funerair Erfgoed plaats. Thema is dit keer de financiering van erfgoed op begraafplaatsen. Voor het eerst in lange tijd kunnen geïnteresseerden elkaar weer ontmoeten in Amersfoort. Uiteraard is er ook de mogelijkheid online mee te kijken.

Algemene Begraafplaats Geldermalsen

Dat instandhouding van cultureel erfgoed op begraafplaatsen geen gemakkelijke opgave is, zullen vele beheerders kunnen beamen. Toch slagen veel instandhoudingsprojecten erin om de instandhouding te financieren. Zonder subsidies is dat nauwelijks mogelijk, maar er zijn ook andere manieren om behoud te financieren. In drie presentaties krijgen we inzicht hoe de financiering kan verlopen en wat vanuit de overheid daar aan bijgedragen kan worden. Bij dat laatste wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM).

Sprekers Evelien van der Hof (beleidsmedewerkers gemeente Terneuzen) over Behoud funerair erfgoed binnen de gemeente Terneuzen en Anita van Loon (directeur Uitvaartstichting Hilversum) over ‘Het leven teruggeven aan de Bosdrift’, belichten de financiering vanuit het perspectief van begraafplaatsen. Antoinette Le Coultre (senior adviseur RCE) zal spreken over Subsidiemogelijkheden voor cultureel erfgoed op begraafplaatsen. Zij zal ingaan op regelingen van het Rijk en de nieuwe mogelijkheden voor grafmonumenten in het kader van het groenonderhoud.

Voor het aanmelden van zowel live aanwezig zijn of het online te volgen: https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2022/10/26/funerair-erfgoed