In het afgelopen jaar hebben de werkgroep ‘Amelander begraafplaatsen’ en Leon Bok van Bureau Funeraire Adviezen onderzoek gedaan naar de Amelander begraafplaatsen. Daarvoor zijn veel foto’s en informatie over alle vijf Amelander begraafplaatsen verzameld. Van dit prachtige materiaal verschijnt dit voorjaar het boek ‘Begraven op Ameland’.

In dit rijk geïllustreerde boek van ongeveer 80 pagina’s, staat veel te lezen over de vele unieke grafmonumenten die Ameland nog rijk is. Eeuwenoude grafstenen van zeelieden, bestuurders, bekende Amelanders en bemanningsleden van de reddingboten vertellen over de levens van de voormalige eilandbewoners. Daarnaast golden er tot de jaren zestig bepaalde gewoonten en rituelen rondom het begraven op Ameland. Een mooi voorbeeld daarvan is de burenplicht. Ook deze gewoonten worden uitgebreid beschreven.

Zie verder: Amelander historie