Foto: De Koger begraafplaats. Historische Vereniging Koog-Zaandijk

De begraafplaats is van architectonisch belang vanwege haar relatie met het van Rijkswege beschermde kerkgebouw en als voorbeeld van een dorpsbegraafplaats aangelegd in de 17e eeuw, uitgebreid in de 18e en heringedeeld in de 19e eeuw. De verschijningsvorm kenmerkt zich in het bijzonder door de sobere (doopsgezinde) grafcultuur van de Zaanstreek. Het bij dit complex behorende lijkenhuisje ondersteunt het ontwerp van de begraafplaats en stamt uit de vroege 20e eeuw.

Lokale geschiedenis
De begraafplaats is van funerair-historisch belang en verwijst naar de lokale ontstaansgeschiedenis van de geloofsbeleving in Koog aan de Zaan, in het bijzonder vanwege het feit dat dit de rustplaats is van belangrijke lokale en regionale ondernemers en industriëlen, burgemeesters, notabelen en arbeiders uit de vele fabrieken in de omgeving. De begraafplaats, die bij de aanleg buiten het dorp en in den beginne buiten het eerste kerkgebouw geplaatst was, is van stedenbouwkundige waarde vanwege de historisch ruimtelijke positie die hij inneemt in het gegroeide dorpscentrum. Van waarde is ook de structuur van de begraafplaats met een pad waarlangs aan beide zijden bomen (linden vanwege de betekenis) staan, de omzoming met bomen en de invulling met gras waarin de zerken geplaatst zijn.

Website